Phong thủy

Kiến Thức Phong Thủy Cơ Bản Cho Giới Bất Động Sản

Kiến Thức Phong Thủy Cơ Bản Cho Giới Bất Động Sản

  1. Xác định được hướng nhà, tâm nhà Xác định tâm nhà là bước rất quan trọng để "phân cung điểm hướng", từ đó định ra các phương vị của ngôi nhà và bố trí các khu chức năng phù hợp. Tâm nhà được định nghĩa là một điểm mà tại đó các …